Privacy


Identiteit

Mijn identiteit is Foto Frits Toorians/foToorians foTografie.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18055829.

Omgang met gegevens
Ik ga zo zorgvuldig als mogelijk met jouw gegevens om. Mijn Mac is beveiligd met password en (hardware en software) firewall.
Je hebt altijd het recht om de gegevens op te vragen die ik heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

Gegevens die bewaard worden
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers, website en digitale communicatie (whatsapp, messenger en e-mail) voor zover dat voor mij nodig  is voor de uitvoering van mijn opdrachten en ook om te kunnen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen.

Opslag, bescherming en duur
De gegevens worden opgeslagen in mijn (financiële) administratie en mijn emailprogramma via info@fotoorians.nl.
Alle gegevens worden door mij intern opgeslagen, zolang als nodig is om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Er wordt voor de opslag van de originele foto’s geen gebruik gemaakt van (I)cloud. Ik gebruik externe HD.

Aansprakelijkheid
Foto Frits Toorians/foToorians foTografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die je ondervindt, door gebruik van uw gegevens als dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, of mij op andere wijze een opdracht geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.